Balance i arbejdslivet

Balance i arbejdslivet

- Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter med sygeplejefaglig baggrund -

Kurset består af en undervisningsdag og en opfølgningsformiddag fire eller fem uger senere.

Program for undervisningsdagen:

- Velkomst og præsentation af undervisere, deltagere og program
- Undervisning og øvelser til at opdage og håndtere stress:
  Hvordan udvikler stress sig hos individet og i organisationen?
  Hvordan kan vi identificere stresssymptomer og gribe ind i tide?
  Hvordan taler vi med stressramte om, hvordan situationen kan håndteres?
  Hvilke arbejdsmiljøfaktorer bidrager til trivsel og/eller reducerer stress?

Frokost

- Undervisning og øvelser til at forebygge og håndtere konflikter:
  Hvordan udvikler en konflikt sig, og hvordan kan vi nedtrappe den?
  Hvordan arbejder vi med at forebygge konflikter på arbejdspladsen?
- Aftaler om hjemmeopgave


Program for opfølgningsdagen:
- Velkomst
- Opfølgning og sparring på hjemmeopgaven
- Oplæg og øvelser til at sætte fokus på trivsel i kollegagruppen

 

Kurset er designet sådan, at der skal deltage en leder, en arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant for hver afdeling. Disse tre personer arbejder sammen om at sætte fokus på stress og trivsel i afdelingen i forbindelse med kursusdeltagelsen. Netop denne deltagersammensætning bliver af tidligere deltagere beskrevet som en unik fordel ved kurset; at arbejdsmiljøgruppen committer sig til en fælles stress- og trivselsindsats.

 

Tidligere deltagere på lignende kurser har beskrevet, at kurset giver dem et udbytte, de kan bruge på mange niveauer i afdelingen:
- Deltagerne kan tale med stressramte individer om, hvordan situationen kan håndteres og hvordan man forebygger eskalering af belastningen
- Der bliver fokus på trivsel i kollegagruppen
- Ledere og medarbejdere får et fælles sprog, de kan bruge i indsatser ang. stress og trivsel
- Organisationens stresspolitik bliver tydeligere/ implementeret i afdelingen

Tid og sted:

Der afholdes følgende kurser:
Skottenborg 12-14, Viborg: D. 11/9 2017 kl. 8.30-15 samt d. 9/10 2017 kl. 8.30-12
Bjerregårdsvej 2, Holstebro D. 20/9 2017 kl. 8.30-15 samt d. 25/10 2017 kl. 8.30-12
Klamsagervej 35, Åbyhøj: D. 20/9 2017 kl. 8.30-15 samt d. 25/10 2017 kl. 8.30-12

Undervisere
Kurserne afholdes på skift af psykologerne Gitte Plougmann og Ulla Bredahl

Tilmelding
Tilmeld dig til Gitte på mail gp@akon.dk senest d. 10/8 2017. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.
Du modtager betalingsoplysninger på mail. Tilmeldingen er bindende, når deltagergebyret er betalt.

Tilmeld dig også vores nyhedsbrev og gratis fyraftensmøder!

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere