Konflikthåndtering

Konfliktløsning

 

AKON AS bliver i stigende grad hyret til at tage fat i konflikter på arbejdspladsen. En fastlåst konflikt er meget opslidende for de involverede parter og for organisationen som helhed. Tages der ikke fat i konflikten i tide, kan det være vanskeligt at få den vendt ved egne kræfter i organisationen. Man henvender sig så fornuftigt nok til AKON AS, og trækker på vores ekspertise. Vi vil gerne medvirke til at arbejdspladsen får taget fat i konflikten i tide og jo allerbedst ved egen indsats. Formålet med temadagen er at understøtte arbejdspladsens egne ressourcer til at tage fat i konflikter.

Indhold

  • Hvad er en konflikt, og hvad er konfliktens natur?
  • Hvorfor er konflikter vanskelige at håndtere?
  • Hvordan kommer arbejdspladsens konflikter til udtryk, og hvordan kan vi komme bagom og forstå konfliktens grundlag?
  • Hvordan tager vi fat i en konflikt?
  • Hvordan overvinder vi barriererne?

Undervisningsform

Vekslen mellem teoretiske oplæg, dialog og inddragelse af egne erfaringer.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere