Krisehåndtering og psykisk førstehjælp

Kursus i krisehåndtering og psykisk førstehjælp

 

AKON udbyder et kursusprogram bestående af et grundmodul i krisehåndtering og psykisk førstehjælp på 3 dage og 5 overbygningsmoduler.

Grundmodulet kvalificerer dig til og er en forudsætning for deltagelse på overbygningsmodulerne.

Kurserne udbydes som virksomhedskurser eller som kurser, hvor flere virksomheder går sammen om at gennemføre programmet. Den modulopbyggede tilrettelæggelse giver jeres virksomhed mulighed for at tilrettelægge et uddannelsesforløb tilpasset netop jeres ønsker og behov. 

 

Hent kursusbeskrivelsen: Grundmodul kursus
Hent kursusbeskrivelsen: Overbygning

 

Flere og flere arbejdspladser med særligt udfordrende arbejdsvilkår vælger at uddanne ledere og medarbejdere til selv at kunne varetage en akut krisesituation og yde den nødvendige psykiske førstehjælp. Det kan være f.eks dreje sig om arbejdspladser med udadreagerende og voldelige borgere eller voldsomme og grænseoverskridende kontakter i arbejdet med kunder eller borgere. Den umiddelbare hjælp fra arbejdspladsen har rigtig stor betydning for de involverede og er et vigtigt første skridt i deres håndtering og bearbejdning af det skete. 

Målgruppe: Ledere, HR ansatte og udvalgte medarbejdere typisk med AMR eller TR rolle.  

Undervisere: AKON konsulenter, der er uddannet i krisehjælp hos SOSCON i Norge og har flere års erfaring og kompetence i arbejdsrelateret krisehjælp. 

Pris: Se priserne i kursusbeskrivelserne. (forplejning og kursusmateriale er inkluderet i prisen)

Yderligere information om kurserne:
Cand. Pæd. Anne Marie Byrjalsen amb@akon.dk 25552089
Cand. Theol Hans Old Jensen hoj@akon.dk  25552095

Du kan også kontakte AKON direkte på email AKON eller på tlf.: 96444008

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere