Kriseberedskab og psykisk 1. hjælp

Krisehjælp og psykisk førstehjælp

 

I forhold til krisehåndtering tilbyder AKON:
• Professionel krisehjælp
• Hjælp til etablering af virksomhedens kriseberedskab
• Uddannelse i krisehåndtering

 

Vi tilbyder professionel krisehjælp til ledere og medarbejdere ved akut opståede hændelser.
Det kan være assistance til at organisere og håndtere situationen lige efter hændelsen. Og det kan være varetagelse af krisesamtaler med de involverede enten som individuelle samtaler eller som gruppesamtaler. Udgangspunktet er eksempelvis voldsomme hændelser som vold, overfald, dødsfald på arbejdspladsen og ulykker, som kræver omgående handling og akut krisehjælp. Eller der kan være tale om afskedigelser eller et langvarigt belastende klient- eller kundeforhold.

På den anden side af hændelsen kan AKON være behjælpelig med at udarbejde og implementere et velfungerende kriseberedskab tilpasset jeres arbejdsplads. Kriseberedskabet drejer sig om at vide, hvad man skal gøre, når det uforudsete sker.

Flere og flere arbejdspladser med særligt udfordrende arbejdsvilkår vælger at uddanne medarbejdere og ledere til selv at varetage psykisk førstehjælp. Det er kompetencer, der er yderst relevante f.eks. inden for psykiatri, misbrugsrådgivning, specialinstitutioner og ældrepleje, hvor medarbejderne ofte udfordres af udadreagerende borgere. Et andet område er grænseoverskridende og voldsomme kontakter i arbejdet med kunder/ borgere. Det kan dreje sig om myndighedsområdet, borgerservice, bank- og finansverden, tankstationer og forretninger.

Uddannelse i psykisk førstehjælp evt. kombineret med uddannelse og træning i konflikthåndtering og mental robusthed skaber tryghed og medvirker også til at højne den faglige standard.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere