Lederens psykiske arbejdsmiljø

Lederens psykiske arbejdsmiljø

 

Når talen falder på det psykiske arbejdsmiljø, vil opmærksomheden ofte primært være på medarbejderne. Men også ledere kan være presset og have behov for ekstern støtte. Når AKON inddrages, er det typisk på disse områder:
• Krydspres mellem overordnet leder og medarbejdere
• Samarbejde mellem ledere
• Håndteringen af at være leder i en politisk styret organisation
• Ensomhed i etiske dilemmaer og udfordrende situationer
• Pres fra stor arbejdsmængde
• Balancen mellem arbejde og fritid

Lederens velbefindende har betydning for lederen selv, men det er også af stor betydning for organisationen. En presset leder vil ofte præge arbejdsmiljøet i negativ retning, hvilket har betydning for medarbejdernes trivsel og produktivitet.
En metafor herfor er den i akutte situationer udløste iltmaske i flyet, hvor den man først skal tage sin egen på, for at kunne være der for andre. Organisationer har brug for, at deres ledere har overskud til at være der for deres medarbejdere, når de er pressede.

 

AKON tilbyder:

• At være sparringspartner for lederen, der oplever sig under pres
• Coaching som et redskab til ledere, der har behov for at finde nye veje i sine lederopgaver
• Udformning og gennemførelse af leder-APV
• Temadage for mellemledere om krydspres

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere