Mental robusthed

Mental robusthed

 

Vi designer længerevarende kurser i mental robusthed tilrettet den enkelte arbejdsplads. Vi giver sparring til ledelse og organisationer i forhold til tilrettelæggelse og håndtering af det daglige arbejde på arbejdspladser med høje emotionelle krav.
Vi giver korte introducerende oplæg om emnet, så den enkelte og arbejdspladsen har mulighed for at arbejdere videre med den mentale robusthed.

AKON har valgt at anlægge både en individuel og gruppeorienteret tilgang til mental robusthed.
Det betyder, at vi både træner den enkelte og gruppen.

 

Mental robusthed handler om at stå godt i sig selv, når ydre påvirkninger truer med at vælte én omkuld. Begrebet knytter sig til reciliensforskningen: Hvorfor kommer nogle styrkede ud af krævende emotionelle oplevelser, mens andre tilsyneladende bliver slidte? Den gode nyhed er, at robusthed kan trænes. Med afsæt i resultaterne fra positiv psykologi arbejdes der med positiv tænkning, styrker, relationer, briefing og debriefing, restitution. På arbejdspladser med høje emotionelle krav vil det være gavnligt at arbejde med mental robusthed. Det kan være i hjemmeplejen i arbejdet med demente borgere, i skolen med inklusion eller på bostedet med de udadreagerende beboere.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere