Samarbejde og kultur

Samarbejde og kultur

 

Vi tilbyder forløb til organisationer og personalegrupper, hvor behovet for udvikling af samarbejdet kan både være af proaktiv og reaktiv karakter.
Hvis behovet er af proaktiv karakter, kan det handle om at få blik for forskelligheden gennem teamudvikling eller samarbejdet generelt set på arbejdspladsen. Begrebet social kapital kan være udgangspunktet for en udviklingsproces: Hvad er vores kerneopgave og hvordan fremmer vi tillid, retfærdighed og evnen til samarbejde? Kunsten at være uenige og en forståelse og systematik omkring vigtigheden af at give feedback vil også være emner, vi kan støtte jer i. Ligeledes kan vi ved hjælp af personlighedstest hjælpe jer til en større forståelse af, hvordan I kan bruge jeres forskelligheder som en styrke i samarbejdet.
På det reaktive felt har vi stor erfaring med at arbejde med grupper, der er præget af spændinger, uklare mål, rolleforvirring, usikkerhed. Problemerne kan udspille sig mellem medarbejderne, i forhold til omverden og mellem medarbejderne og deres leder. AKON hjælper med at kortlægge og italesætte problemerne, og kan efterfølgende være behjælpelig med at sætte de nødvendige interventioner i værk. Læs evt. mere i menuen under "konflikter".

Det er fantastisk, hvad vi mennesker kan med hinanden. Menneskers viden, erfaring og evnen til samarbejde er organisationernes største ressource. Samtidig er vi alle personligheder sammensat af arv og miljø og alt, hvad der ligger der imellem. Der er mange muligheder for misforståelser og udfordrende relationer. Man må forvente at forskelligheden, som er forudsætningen for innovation og kreativitet, også fra tid til anden udvikler sig til spændinger og konflikter. Derfor giver det mening at have opmærksomhed på samarbejde og kommunikation, både proaktivt og reaktivt.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere